آموزش نصب Virtualizor روی لینوکس CentOS

Virtualizor  کنترل پنلی قدرتمند برای مجازی ساز های مختلف که در زیر نام میباریم میباشد ، توسط این کنترل پنل شما میتوانید از امکانات بی شماری همچون نصب خودکار سیستم عامل تنها با یک کلیک ، نصب مجدد تعویض سیستم عامل سرور تنها با یک کلیک ، تغییر منابع سرور مجازی شامل رم، پردازنده، میزان هارد تنها با تغییر مشخصات و یک ری استارت ، امکان اتصال پنل به سیستم فروش whmcs و تحویل خودکار و آنی سرور مجازی پس از سفارش کاربر ، ارائه کنترل پنل کامل مدیریتی به کاربر داخل خود whmcs یا پورتال جداگانه ای که ویرچوالایزر به شما ارائه میدهد و بسیاری امکانات دیگر... .

 

ویرچوآلایزر خود بر روی سرور لینوکسی نصب و از سیستم های مجازی سازی همچون KVM - Xen - Open Vz  پشتیبانی میکند . ویرچوالایزور دارای ماژول برای سیستم whmcs با امکانات کامل است.

 

این مقاله آموزش نصب کنترل پنل Virtualizor روی سرور لینوکس CentOS 6.5 را با کمک RAID1 پوشش می دهد. در این مقاله مراحل نصب و راه اندازی سیستم عامل، آموزش داده نخواهد شد.

 برای RAID1 حداقل به ۲ هارد درایو یکسان نیاز دارید. در هنگام نصب شما باید طوری پارتیشن بندی کنید که برای ایجاد volume groups فضای کافی داشته باشید . در این آموزش تنظیمات به صورت زیر است :

/ 140GB ext3 (raid1)
swap 10GB

این فضا برای سیستم عامل و مجموعه تصاویر کافی خواهد بود .

پارتیشن بندی:

پس از نصب سیستم عامل برای نگه داشتن physical volume میتوانید پارتیشن بندی کنید:

fdisk /dev/sda

n <enter> (Create a new partition)

p <enter> (It should be a primary partition)

3 <enter> (This will become the thrid partition)

<enter> (Use default calculated value for start cylinder)

<enter> (Use default calculated value for end cylinder)

t <enter> (Change the partition type)

3 <enter> (Select the partition number)

8e <enter> (Partition type will be 8e)

w <enter> (write to disk)

 

fdisk /dev/sdb

n <enter> (Create a new partition)

p <enter> (It should be a primary partition)

3 <enter> (This will become the thrid partition)

<enter> (Use default calculated value for start cylinder)

<enter> (Use default calculated value for end cylinder)

t <enter> (Change the partition type)

3 <enter> (Select the partition number)

8e <enter> (Partition type will be 8e)

w <enter> (write to disk)

 

برای لود شدن جدول پارتیشن جدید، به راه اندازی مجدد نیاز خواهید داشت:

Reboot

 

  • ایجاد volume group :

در این مرحله باید دستگاه raid را تنظیم کنید:

mdadm --create /dev/md2 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sda3 /dev/sdb3

y <enter>

 

یک  physical volume اضافه کرده و سپس یک volume group ایجاد کنید :

pvcreate /dev/md2

vgcreate vg /dev/md2

 

شما می توانید وضعیت raid را با اجرای دستور زیر بررسی کنید :

mdadm -D /dev/md2

 

  • نصب Virtualizor

دستورالعمل نصب Virtualizor را می توانید از لینک های زیر مطالعه کنید. در این آموزش از روش KVM استفاده شده است:

http://www.virtualizor.com/wiki/Install_KVM
http://www.virtualizor.com/wiki/Install_Xen
http://www.virtualizor.com/wiki/Install

با اجرای دستور زیر می توانید بررسی کنید که volume group با نام صحیح ایجاد شده است (به عنوان مثال VG)

vgdisplay –A

 

Virtualizor را دانلود و اینستالر آن را اجرا کنید:

cd /tmp

wget -N http://files.virtualizor.com/install.sh

chmod 0755 install.sh

./install.sh email=your@email.com kernel=kvm lvg=vg

y <enter>

 

Virtualizor در حال حاضر نصب شده و شما می توانید با جزئیات زیر به آن دسترسی داشته باشید:

URL: https://your-server.com:4085
Username: root
Password: (your root password)